Bản đồ, địa giới hành chính

06.01.2023 14:57176 đã xem

Phường 3 nằm ở phía nam thành phố Đà Lạt, có vị trí địa lý:

Phường có diện tích 27,42 km², dân số năm 1999 là 13.387 người[3], mật độ dân số đạt 488 người/km².

Bản đồ phường 3, thành phố Đà Lạt

Tin tức khác