ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA PHƯỜNG 3 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024-2029

29.03.2024 15:34591 đã xem

      Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội Luật gia thành phố Đà Lạt. Ngày 29/3/2024, tại Hội trường UBND phường 3, Chi Hội Luật gia phường 3 long trọng tổ chức Đại hội Chi hội Luật Gia Phường 3 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

               Luật gia Huỳnh Thị Phương Linh- Chủ tịch Hội Luật Gia TP chúc mừng Đại hội.                    

       Về tham dự Đại hội có sự hiện diện của Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Lạt Luật gia Huỳnh Thị Phương Linh; Ông Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường 3; ông Lê Tự Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy phường 3; ông Trần Thanh Thủy - UVBTVĐU- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 3; ông Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch HĐND phường 3 và các ông bà là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể và hội viên Chi Hội Luật gia phường 3.

       Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát của Hội Luật gia thành phố và Đảng ủy, HĐND, UBND phường 3, Chi hội Luật gia phường 3 đã tham gia tích cực vào các hoạt động tư pháp tại địa phương. Với sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể hội viên, Chi hội luật gia phường đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và của Hội viên... Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống của Hội viên, tạo điều kiện thuân lợi để hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của địa phương. Chi hội Luật gia phường hiện có 34 hội viên.

     Sau phần thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2019-2024 và các tham luận, Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Luật gia Huỳnh Thị Phương Linh- Chủ tịch Hội luật gia TP Đà Lạt và của đồng chí Lê Tự Lâm- Phó Bí Thư Đảng Ủy phường 3, biểu dương kết quả của Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chi hội cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, phấn đấu xây dựng Chi hội xuất sắc và là nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.

                                   Luật gia Huỳnh Thị Phương Linh - Chủ tịch Hội Luật Gia thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

                                  Đồng chí Lê Tự Lâm - Phó Bí Thư Đảng ủy phường 3 phát biểu tại Đại hội

         Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội khóa mới, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 05 Luật gia, bầu 01 chi hội trường và 01 chi hội phó, Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 03 đồng chí, trong đó 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

                             BCH khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

                                                                            Tại Đại hội, cũng đã khen thưởng 05 Luật gia có thành tích hoạt động trong công tác Hội nhiệm kỳ 2019-2024, chia tay 02 Luật gia thôi BCH nhiệm kỳ mới. Đại hội đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của Chi hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm 2024 - 2029.

Hồng Nhung.

Tin tức khác