Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

27.04.2024 08:404389 đã xem

        Ngày 26/4/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới – Phát triển” cùng 60 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các Ban CTMT tổ dân phố, các cá nhân tiêu biểu, các dân tộc, tôn giáo.

           

        

     Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019– 2024, dự kiến chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

           

         Đại hội vinh dự được đón tiếp và ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt và đồng chí Trần Anh Tuấn –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 3; Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Mặt trận cấp trên và lãnh đạo Đảng ủy, và sẽ bổ sung, triển khai bằng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể hàng năm đạt hiệu quả. 

   Đ.c Phạm Thị Hoa- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt phát biểu tại Đại hội

   

               Đ.c Trần Anh Tuấn- Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường 3 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.   

      Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và thống nhất: - Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội với chủ đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường 3 phát triển toàn diện, bền vững; - Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 khóa X. - Đại hội công nhận kết quả hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 41 vị, trong đó Ban thường trực là 05 vị gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực. - Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

   

     Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi toàn thể Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh vì mục tiêu xây dựng phường 3 phát triển bền vững. 

             

                                                                                  Một số hình ảnh trong Đại hội

                   

 

      

Thu Thắm.

 

 

Tin tức khác