Giới thiệu chung

06.01.2023 14:57186 đã xem

 

Phường 3 có vị trí nằm ở phía Nam cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, giáp huyện Đức Trọng, phía Bắc giáp phường 1, phía Đông giáp phường 10, phía Tây giáp phường. Được thành lập từ tháng 6 năm 1986 do tách, nhập từ phường 1, phường 2 và phường 5 cũ theo Quyết định số 67/HĐBT ngày 06/6/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, huyện Đơn Dương, huyện Di Linh và thành phố Đà lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Với Tổng diện tích tự nhiên 2.737,63 ha, trong đó đất lâm nghiệp 1913,50 ha; đất nông nghiệp 375,10ha; đất phi nông nghiệp 407,83ha; đất chưa sử dụng 41,20ha. Địa giới hành chính ban đầu, phường 3 có 04 ấp (Tân Thành, Tân Lạc, Xuân An, An Lạc), năm 1998 chia thành 08 khu phố, đến năm 2012 thực hiện Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05/1/2012 của UBND thành phố Đà Lạt, phường 3 thành lập thành 19 Tổ dân phố.

Toàn phường có 27 cơ sở hành chính sự nghiệp và 09 trường học đóng chân trên địa bàn (trong đó có 06 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1). Hiện tại 5.453  hộ với 18.650  nhân khẩu; có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 09 dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 0,56%. Có 08 cơ sở tôn giáo trong đó 47,97% dân số theo đạo. Các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đa dạng, ở xen kẽ trong các khu dân cư, có mối quan hệ chặt chẽ trong cộng đồng.

Đảng bộ có 26 chi bộ trực thuộc với 591 đảng viên; trong đó có 19 chi bộ Tổ Dân phố, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ Công an. Ban Chấp hành đảng bộ phường hiện có 15 đồng chí; Ủy viên ban thường vụ đảng ủy có 05 đồng chí.

HĐND phường 3 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 22 đại biểu, cụ thể như sau: Đảng ủy: 02 đại biểu; UBND: 04 đại biểu; UBMTTQ và các đoàn thể: 03 đại biểu; Quân sự: 01 đại biểu; Công an: 01 đại biểu; Tôn giáo: 01 đại biểu; Y tế: 01 đại biểu; Giáo dục: 01 đại biểu; Tổ dân phố: 08 đại biểu.

Trong đó đại biểu HĐND là Đảng viên có 19 đại biểu chiếm tỷ lệ 86,36%; đại biểu tái cử có 16 đại biểu chiếm tỷ lệ 72,72 %; đại biểu Nữ có 07 đại biểu chiếm tỷ lệ 31,81%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 03 đại biểu chiếm tỷ lệ 13,63%; đại biểu Ngoài đảng có 03 đại biểu chiếm tỷ lệ 13,63%.

 

Tin tức khác