HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO UỶ BAN VỚI THANH NIÊN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

05.07.2024 14:2414 đã xem

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố Đà Lạt, Đảng ủy phường 3, sáng ngày 05/07/2024, UBND Phường 3 long trọng tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên năm 2024 với chủ đề “Chính sách, pháp luật đối với thanh niên, các vấn đề giải quyết, việc làm và chuyển đổi số trong thanh niên hiện nay”

💥 Tại hội nghị đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong đó tập trung các vấn đề như giải quyết việc làm, tự tạo việc làm của thanh niên; việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất; tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên năm 2024.

- Khái quát tình hình việc làm, dạy nghề và thị trường lao động hiện nay, chính sách pháp luật về lao động, việc làm. Thông tin nhanh đến thanh niên những kết quả trong thực hiện, chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn phường năm 2024.

- Những thuận lợi khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm cho thanh niên.

- Thanh niên đề xuất với lãnh đạo UBND phường về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

*️⃣ Với 25 câu hỏi trọng tâm của hơn 200 đoàn viên Thanh niên tham dự.

💥 Những ý kiến nêu tại hội nghị đã được chủ trì hội nghị trả lời và định hướng, chỉ đạo BCH đoàn phường triển khai thực hiện trong thời gian đến. Hướng đến các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh nhất là từ cấp chi đoàn với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, Lãnh đạo uỷ ban nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên, tổ chức, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, có lý tưởng, hoài bão, khát khao cống hiến, trưởng thành.

Tin tức khác