Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc tháng 3 năm 2024

18.03.2024 09:322801 đã xem

         Ngày 18/03/2024, UBND phường 3 tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tháng 03 năm 2024.

           
        Trước đó, vào lúc 12h00 ngày 27/02/2024, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Công an và ban bảo vệ dân phố phường 3 đã bắt được 01 vụ đánh bạc tại bến xe Liên tỉnh, tịch thu được 5.700.000 đồng và bắt được 06 đối tượng. Công An phường đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

         Để động viên, khen thưởng kịp thời. UBND phường 3 đã tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .                                       

        Trong những năm qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. UBND phường luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.  

Ngọc Liên.

Tin tức khác