Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh đến năm 2030

06.01.2023 14:5792 đã xem

(LĐ online) - Ngày 14/7, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1277/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh đến năm 2030.

Theo Quyết định này, thống kê năm 2020, dân số thị trấn Đạ Tẻh khoảng 16.000 người. Dự báo đến năm 2030 khoảng 23.500 người; trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học là 4 %. Với quy mô diện tích 2.497 ha và quy mô đất xây dựng đô thị dự báo đến năm 2030 là 359 ha. 

 

Thị trấn Đạ Tẻh là đô thị hạt nhân của vùng huyện, là hệ thống đô thị vệ tinh Tiểu vùng III (theo quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng); tiệm cận tiêu chí đô thị loại IV (năm 2035); trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của vùng huyện; trung tâm dịch vụ, thương mại của vùng huyện, đầu mối giao thương quan trọng của huyện; có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng của vùng; trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao của huyện Đạ Tẻh; đô thị đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định. 

 

Về định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch sẽ tổ chức phát triển không gian đô thị dự kiến phân thành 4 khu chức năng gắn với hệ thống giao thông khu đô thị. Các khu vực hiện hữu được cải tạo chỉnh trang và nâng cấp, các khu vực mở rộng đô thị được xây dựng đồng bộ và hiện đại. Cụ thể, các khu chức năng của đô thị được xác định cụ thể như sau: 

 

Khu trung tâm quy mô khoảng 20.000 người, diện tích 359 ha với chức năng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế; trung tâm thương mại, dịch vụ; khu dân cư hiện hữu và phát triển mới...Định hướng phát triển không gian dọc theo trục đường 30 tháng 4 là các công trình dịch vụ công cộng hiện hữu tương đối ổn định về mặt tổ chức kiến trúc; phía Đông chủ yếu là nhà ở liên kế phố kết hợp thương mại, dịch vụ. 

 

Khu phía Bắc Khu trung tâm với quy mô khoảng 1.530 người, diện tích 755 ha. Chức năng là khu dân cư mật độ thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp. Định hướng phát triển không gian đối với công trình nhà ở chủ yếu là công trình nhà ở thấp tầng theo mô hình làng sinh thái nông nghiệp, ưu tiên quỹ đất thuận lợi ở các vị trí đầu mối giao thông để tổ chức công trình công cộng phục vụ cộng đồng; giữ gìn, tôn tạo cảnh quan các khu vực đồi núi, rừng cây tự nhiên, trồng bổ sung các loại cây tán lớn để cải tạo vi khí hậu. 

 

Khu phía Tây Khu trung tâm quy mô khoảng 1.250 người, diện tích 711 ha là khu vực phát triển mở rộng ranh giới khu trung tâm thị trấn (giai đoạn sau năm 2030) là khu dân cư mật độ thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp. Định hướng phát triển không gian chủ yếu là công trình nhà ở thấp tầng theo mô hình làng xóm sinh thái nông nghiệp, khai thác quỹ đất xây dựng phát triển các dự án khu đô thị, khu nhà ở mới với đầy đủ các khu chức năng trong tương lai. 

 

Khu phía Nam Khu trung tâm quy mô khoảng 720 người, diện tích 671 ha là khu dân cư mật độ thấp, khu vực chủ yếu phát triển nông nghiệp. Định hướng phát triển không gian trục chính xuyên suốt là đường Đạ Tẻh - An Nhơn, tổ chức mô hình nhà ở thấp tầng có mật độ thấp theo kiểu làng gắn với hình thức sản xuất nông nghiệp. Dành quỹ đất phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, khai thác cảnh quan ven sông Đồng Nai và suối Đạ Tẻh để thu hút các nhà đầu tư, xây dựng nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ cho khu vực.

 

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch, giai đoạn đến năm 2025, địa phương tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu dân cư, nhà máy cung cấp nước, khu xử lý nước thải tập trung, khu xử lý chất thải rắn,...để đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị Đạ Tẻh tiệm cận với tiêu chí đô thị loại IV.

 

Giai đoạn 2025-2030 tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cấp huyện và cấp khu vực trên địa bàn thị trấn. Nguồn lực thực hiện quy hoạch là ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (ODA; viện trợ quốc tế; nguồn vốn của nhà đầu tư; đóng góp của người dân,...).

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Đạ Tẻh trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt (ngày 14/7) phải tổ chức công bố quy hoạch chi tiết được duyệt bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

 

Đồng thời tiến hành tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch ngoài thực địa, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; Tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan: quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng,... đang triển khai thực hiện trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung thị trấn được duyệt;…

Tin tức khác