UBND PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2024

24.03.2024 09:281263 đã xem

            Thực hiện Kế hoạch số 1555/KH–UBND ngày 15/3/2024 của UBND thành phố Đà lạt về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2024. Nhằm Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946- 27/3/2024). Động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện TDTT hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

                                           

            Vào ngày 24/3/2024, UBND Phường 3 đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ban điều hành 19 Tổ dân phố, các trường học đóng chân trên địa bàn phường tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn phường tại Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Tham dự ngày chạy Olympic có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt, lãnh đạo UBND Phường 3, các Ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường 3 và sự tham dự của hơn 300 vận động viên đến từ 19 Tổ dân phố, giáo viên và học sinh các trường học đóng chân trên địa bàn phường.           

                                      

        Tại bổi lễ, bà Nguyễn Thị Như Linh- Phó Chủ tịch UBND Phường 3 đã đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, sức khỏe…

     Ngay sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, vận động viên, đoàn viên, học sinh, ban ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trên địa bàn phường tham gia chạy hưởng ứng với lộ trình 3km.

                                             

      

                              ( Một số hình ảnh tại ngày chạy Olympic)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hồng Nhung.

Tin tức khác